16.10.2020

Dofinansowanie z PARP - MH Motors w Stalowej Woli

Aktualnie MH Motors w Stalowej Woli,spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje  projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pod nazwą: ” Dotacja na kapitał obrotowy dla MH Motors w Stalowej Woli; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju” 


Cele projektu:

Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty:

Utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował znaczny spadek obrotów.

Wartość całkowita projektu: 62.166,81

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

Okres realizacji projektu: 01.07.2020r. – 30.09.2020r.


Skontaktuj się z nami
Aktualności i wydarzeniaZasady i warunki Polityka prywatności Kariera